Svenska Akademiens essäpris

10 maj 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Sjögren Svenska Akademiens essäpris för år 2012.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagare av priset har varit 2008 Sven Lindqvist, 2009 Carl-Johan Malmberg, 2010 Anders Ehnmark och 2011 Torsten Ekbom. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Lennart Sjögren är författare, konstnär och lantbrukare, född 1930 och bosatt i Byxelkrok på Öland. Han var från början bildkonstnär och debuterade som författare 1958. Han har givit ut ett trettiotal böcker framförallt i form av diktsamlingar, noveller och essäer. Han har erhållit ett stort antal priser för sitt författarskap.

Verk under senare år:
Fårmannen. 1999
Sent, tidigt. 2001
Dikter 1982-2004, ett urval. 2004
Ur människovärlden. 2008
Anteckningar om bilder. 2008
Världskråkan. 2010
Den stora munnen. 2011