Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2013

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2013 har tilldelats Gunvor Kronman. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Christer Kihlman, 2009 Nils Erik Forsgård, 2010 Ann Sandelin, 2011 Gösta Ågren och 2012 Pär Stenbäck. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Gunvor Kronman är född 1963 och bosatt i Helsingfors. Sedan 2003 är hon direktör för Hanaholmens kulturcentrum. Hon blev fil.mag. 1989 vid Helsingfors universitet. Under flera år arbetade hon med biståndsfrågor och humanitära projekt i bland annat Afrika men även i flera av de nordiska länderna. 1994-96 var hon koordinator för de nordiska rödakorsföreningarna och 1999-2003 direktör för Finlands Röda Kors. 

Gunvor Kronman är ledamot av ett flertal styrelser t.ex. för Helsingfors universitet och Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.