Svenska Akademiens gustavianska stipendium

17 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Holger Weiss sitt gustavianska stipendium för år 2017. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2013 Johanna Ilmakunnas, 2014 Jonas Nordin, 2015 Carolina Brown och 2016 Ann Öhrberg. Stipendiebeloppet är på 50 000 kronor.

Holger Weiss är historiker, född 1966. Han disputerade vid Helsingfors universitet 1997 och är sedan 2011 professor i allmän historia vid Åbo Akademi. År 2015 utnämndes han även till gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna.

Holger Weiss har särskilt intresserat sig för afrikansk samhällshistoria och ingående studerat bland annat Nigerias och Ghanas historia och utveckling. Han har givit ut ett stort antal skrifter inom sina specialområden.

Verk under senare år:
Global historia från periferin. Norden 1600-1850. Redaktör med Leos Müller och Göran Rydén, 2010
Atlantiska religiösa nätverk. Redaktör, 2010
Framing a radical African Atlantic. 2014
Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847. 2016