Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Georg Klein Kungliga priset för år 2010.

Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Georg Klein är professor, född 1925 och bosatt i Stockholm. Han blev med.dr 1952, utnämndes till professor i tumörbiologi 1957 och var chef för institutionen för tumörbiologi vid Karolinska Institutet 1957-93. Han har varit gästforskare vid ett stort antal institutioner genom åren. Georg Klein är ledamot av såväl Kungliga Vetenskapsakademien som ungerska Vetenskapsakademien. Han har givit ut ett stort antal skrifter och arbeten inom det medicinska området.

Verk i urval:

I stället för hemland. 1984
Pietà. 1989
Motståndet. Arton brev om död och liv. Med Per Ahlmark. 1991
Hack i häl på Minerva. Ett brevsamtal om vetenskap, dikt och moral. Med Lars Gyllensten. 1993
Korpens blick – essäer om vetenskap och moral. 1998
Så jag kan svara döden, när den kommer. 2001
Skapelsens fullkomlighet och livets tragik. 2005
Meteorer – tre lysande särlingar. 2008