Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Håfström Kungliga priset för år 2013. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. De senaste årens pristagare har varit 2008 Ragnar Thoursie, 2009 Margaretha Åsberg, 2010 Georg Klein, 2011 Hans Alfredson och 2012 Gösta Ekman. Prisbeloppet är 60 000 kronor. 

Jan Håfström är konstnär, född 1937 och bosatt i Stockholm. Studier i bland annat filosofi och konsthistoria ledde fram till en fil. kand. i Lund 1962. Därefter genomgick han Konsthögskolan i Stockholm 1963-68. 

Som konstnär debuterade Jan Håfström 1966 och har därefter medverkat i ett 50-tal separatutställningar genom åren. Han är bland annat representerad på Moderna Museet och Nationalmuseum. Utöver sitt måleri har han även arbetat med kortfilm och skrivit konstkritik i flera dagstidningar.