Svenska Akademiens nordiska pris

15 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ernst Håkon Jahr sitt nordiska pris för år 2011.

Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Det utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som har gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Pia Tafdrup, 2007 Jon Fosse, 2008 Sven-Eric Liedman, 2009 Kjell Askildsen och 2010 Per Olov Enquist. Prisbeloppet utgörs av 350 000 svenska kronor.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Börssalen den 5 april, samma dag som Akademien fyller 225 år.

Ernst Håkon Jahr är lingvist, född 1948 och bosatt i Kristiansand, Norge. Han blev fil.dr 1984 vid universitetet i Tromsø, där han senare under flera år var professor. Han är sedan 1999 professor vid universitetet i Agder, Kristiansand, där han även under sju år var rektor.

Ernst Håkon Jahr har varit gästforskare i England och USA och gästprofessor i Hamburg och är ledamot av flera vetenskapliga sällskap och akademier. Han är även hedersdoktor bland annat vid universitetet i Uppsala sedan 2009. Han har en omfattande skriftproduktion bakom sig och har bland annat varit med om att starta tre tidskrifter och flera bokserier inom det språkvetenskapliga området. Han har varit ledamot av och även ordförande i flera större utredningar och vetenskapliga styrelser.

Verk i urval:
Talemålet i skolen. Diss, 1984
Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. 1989
Innhogg i nyare norsk språkhistorie. 1992
Clara Holst – en kvinnlig pionér i akademia i Norge. 2006
Språkhistorie og språkkontakt. 2008