Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

28 maj 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Julia Prentice och Steffen Höder Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2015.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2011 Susanne Haugen och Sara Myrberg, 2012 Johan Brandtler och Andreas Nord, 2013 Ann Blückert och Rudolf Rydstedt samt 2014 Mikael Roll och Vladimir Naydenov.

Julia Prentice är språkvetare, född 1977 och bosatt i Göteborg. Hon blev fil.dr 2010 med en avhandling om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer. Hon är för närvarande lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och har skrivit flera språkvetenskapliga artiklar. Hon har även givit ut studien Käppen i hjulen 2011 om hur gymnasieelever med olika språklig bakgrund behärskar svenska språket.

Steffen Höder är språkvetare, född 1979, och bosatt i Hamburg i Tyskland. Han blev fil.dr i Hamburg 2010 med en avhandling om syntaktiska förändringar i äldre svenska och är för närvarande biträdande professor i skandinavisk lingvistik vid universitetet i Kiel.