Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

26 maj 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulla Stroh-Wollin och Per Holmberg sitt stipendium till yngre språkforskare.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor per person. Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2002 Inger Lindell och Bo-A. Wendt, 2003 Anna-Malin Karlsson och Benjamin Lyngfelt samt 2004 Ellen Bijvoet och Saara Haapamäki.

Ulla Stroh-Wollin är språkvetare, född 1954. Hon disputerade i Uppsala 2002 och är lektor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Verk
- Övningar i grammatik, 1997
- Koncenterad svensk formlära och syntax, 1997
- Som-satser med och utan som. Diss. Uppsala, 2002

Per Holmberg är språkvetare, född 1964. Han disputerade i Göteborg 2002 och är lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Verk
- Stil, positivism och hermeneutik. En analys av stilbegreppets användning i stilistiken, 1991
- Emotiv betydelse och evaluering i text. Diss. Göteborg, 2002