Svenska Akademiens svensklärarpris 2016

26 maj 2016

Svenska Akademien har utsett Johan Aasa, Martin Ahlstedt, Josefin Nilsson och Cecilia Peña till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. I år har ett fjärde svensklärarpris instiftats, som speciellt vill uppmärksamma lärare i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

De senaste årens mottagare av priset har varit 2013 Theres Brännmark, Marie Trapp och Björn Westerström, 2014 Ingela Henrikson, Malin Larsson och Brita Malmcrona samt 2015 Maria Green, Therese Linnér och Agneta Nyström. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset kommer som vanligt att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 24 september.

Johan Aasa är gymnasielärare och undervisar i svenska och historia vid Södra Latins gymnasium i Stockholm.

Martin Ahlstedt är gymnasielärare och undervisar i svenska vid Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborgs kommun.

Josefin Nilsson är grundskollärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska vid Navets skola, Örebro kommun.

Cecilia Peña är grundskollärare och undervisar i svenska och engelska vid Nya Elementars skola F-9 i Bromma.