Zibetska priset 2021

31 maj 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Folke Josephson Zibetska priset för år 2021. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B. Zibets fond och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit Cecilia Falk (2013), Hans Helander (2015), Max Engman (2017) och Ingemar Lindahl (2019). Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Folke Josephson, född 1934 och bosatt i Göteborg, är professor emeritus i jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1972 vid Uppsala universitet med avhandlingen The function of the sentence particles in old and middle Hittite. Just studier av hettitiska, liksom av de övriga anatoliska språken, har spelat stor roll för kunskapen om de indoeuropeiska språkens utveckling. I sin vittomfattande forskargärning har Josephson funnit metoder för att analysera dessa gamla språk och förstå deras relationer till de övriga indoeuropeiska språkgrenarna.