Zibetska priset

14 mar 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cecilia Falk Zibetska priset för år 2013.

Priset utgår vartannat år ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (1740–1809) och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Eva Adolfsson, 2005 Leif Landen, 2007 Kristoffer Leandoer, 2009 Ola Wikander och 2011 Augustin Mannerheim. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Cecilia Falk är språkvetare, född 1960. Hon blev fil.dr 1993 med avhandlingen Non-referential subjects in the history of Swedish och är nu verksam som professor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon medverkar även regelbundet med recensioner och artiklar i facktidskriften Nordic Journal of Linguistics.

Cecilia Falk har bland annat utgivit Fornsvenska upplevarverb och varit redaktör för flera språkvetenskapliga volymer.