Ingrid Carlberg – selektiv bibliografi

 

Jag heter Rosalie. Stockholm 2001

Rosalie på djupt vatten. Stockholm 2003

Min bror Benjamin. Stockholm 2004

Rosalies hemliga kompis. Stockholm 2005

Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Stockholm 2008

”Det står ett rum här och väntar på dig …” Berättelsen om Raoul Wallenberg. Stockholm 2012

Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris. Stockholm 2019