Agata

Grekiskt namn, bildat till agatho´s ’god’.
Datum: 
5/2
Ingår i årets namnlängd: 
Ja