Alexander

Grekiskt namn (Ale´xandros), av ale´xein ’försvara’ och andr- ’man’.
Datum: 
12/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja