Angela

Italienskt namn, femininform av a´ngelo ’ängel’
Datum: 
7/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja