Arne

Nordiskt namn, kortform av namn på Arn- ’örn’.
Datum: 
4/8
Ingår i årets namnlängd: 
Ja