Asta

Kortform av Astrid.
Datum: 
27/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja