August

Latinskt namn (Augu´stus) med bet. ’den vördnadsvärde’.
Datum: 
7/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja