Beata

Latinskt namn med bet. ’den lyckliga’.
Datum: 
2/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja