Birgit

Kortform av Birgitta.
Datum: 
13/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja