Birgitta

Nordisk ombildning av ett keltiskt namn med bet. ’den höga’.
Datum: 
7/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja