Carita

Italienskt namn, bildat till latinets ca´ritas ’barmhärtighet’.
Datum: 
7/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja