Ebba

Kortform av ett forntyskt namn, eller femininform av Ebbe.
Datum: 
6/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja