Eivor

Nordiskt namn med oviss bet.
Datum: 
8/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja