Elisabet

Bibliskt namn, eg. grekisk ombildning av ett hebreiskt namn med bet. ’Gud är fullkomlighet’.
Datum: 
19/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja