Elsa

Kortform av en äldre form Elzaby (= Elisabet).
Datum: 
30/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja