Frideborg

Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’beskydd’.
Datum: 
12/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja