Gerda

Ombildning av Gerd, eller tyskt namn besläktat med Gertrud.
Datum: 
23/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja