Gudmund

Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’beskyddare’.
Datum: 
2/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja