Gun

Nordiskt namn med bet. ’strid’; även kortform av Gunborg, Gunhild och Gunvor.
Datum: 
1/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja