Gunnar

Nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’krigare’.
Datum: 
9/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja