Hampus

Smekform av Hans (eg. ett forntyskt kortnamn Hampo med oviss bet.).
Datum: 
29/8
Ingår i årets namnlängd: 
Ja