Heidi

Tyskt namn, kortform av namn på -heid (se Alice).
Datum: 
5/9
Ingår i årets namnlängd: 
Ja