Hemming

Nordiskt namn med omtvistad bet., efter hand delvis ersatt av Henning.
Datum: 
22/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja