Ingalill

Sammansättning av Inga och lill(a), alltså = ’lilla Inga’.
Datum: 
25/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja