Ingeborg

Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och borg ’beskydd’.
Datum: 
28/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja