Jakob

Hebreiskt namn med omstridd bet. (möjl. ’må han skydda’).
Datum: 
25/7
Ingår i årets namnlängd: 
Ja