Jonatan

Bibliskt namn med bet. ’Jahve har givit’.
Datum: 
22/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja