Katarina

Grekiskt namn av ovisst ursprung (ofta förbundet med grekiskans katharo´s ’ren, kysk’).
Datum: 
25/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja