Knut

Forntyskt namn, möjl. med bet. ’käck, frimodig’.
Datum: 
13/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja