Lisbet

Försvenskad form av Elisabet.
Datum: 
19/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja