Majken

Lågtysk diminutiv av Maria.
Datum: 
19/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja