Maurits

Kortform av det latinska namnet Mauri´tius ’man med moriskt (= mörkt) utseende’.
Datum: 
22/9
Ingår i årets namnlängd: 
Ja