Ossian

Keltiskt namn med oviss bet.
Datum: 
1/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja