Patrik

Engelskt namn, ombildning av latinets patri´cius ’adelsman’.
Datum: 
16/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja