Pontus

Latinsk form av grekiskans po´ntos ’hav’, eller förkortad form av påvenamnet Pontia´nus.
Datum: 
20/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja