Rasmus

Yngre form av det latinska namnet Eras´mus (urspr. ett grekiskt namn med bet. ’den älskvärde’).
Datum: 
26/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja