Rita

Italienskt namn, kortform av Margherita (= Margareta).
Datum: 
6/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja