Selma

Keltiskt namn, urspr. ett ortnamn (Shelma ’vacker utsikt’) i Ossians sånger.
Datum: 
27/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja