Sixten

Fornsvenskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’sten’.
Datum: 
14/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja